دارم به تو فکر می کنم 

به برگ هایی که زیر پایم 

صدای پاییز می کنند

به تو که بی اذن تو هیچ برگی از درخت نمی افتد

به تو که همه دنیای منی

پس...

به توکل نام اعظمت

« بســم   الـلّــه  الرحـمـن   الرحـیم  »


پی نوشت:پیشنهاد میکنم نسبت به همه چیز حساس بشید.اون تیتر فقط واسه رد گم کردنه...