دلم آرامش می خواهد

به اندازه خوردن یک فنجان چای کوتاه باشد

یا

به اندازه قدم زدن روی سنگفرش خیس پیاده رو طولانی

فرقی نمی کند

فقط آن لحظه را می خواهم

آن لحظه که تمام سلول های بدنم آرام می گیرند