آی ایّها الناس:

کپی رایت کار خوبی نیستـــ

 

یه قانونی هس به نام کپی رایت که تو ایران رایج نیس ولی اگه همه رعایتش کنن فکر کنم بد نباشه

چرا ما ایرانیا عادت کردیم از رو دست همدیگه کپی کنیم؟

یادمه تو مدرسه هر وقت یه نفر تمرینی انجام داده بود که بقیه از انجامش عاجز بودن میداد به بقیه تا اونام بنویسن

معلمامونم که زرنگ، سریع می فهمیدن از رو دست یکی دیگه کپی شده

 

حالام بلاگ بیان نقش معلم رو برامون بازی میکنه

پس نذارین دست زور بالا سرمون باشه

خودمون رعایت کنیم

 

«خـــــوب نیست»