سلام

یه مدتی بود دنبال یه قالب خوب و ایده آل برا وب بودم

چند نفرم اومده بودن و از قالب ایراد گرفته بودند

مدام تو فکر بودم چه قالبی انتخاب کنم. تا اینکه چشمم خورد به این قالب 

دیگه حساسیت به خرج ندادمو انتخابش کردم

امیدوارم شمام خوشتون بیاد(: