علی پا به دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد

و همگان را با انسانی آشنا کرد

که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت

روز پدر مبارک

 


« ولادت امیرالمومنین و روز پدر رو به همه پدرای خوب این سرزمین مخصوصا پدر خودم تبریک میگم «