آیا شمام از این دسته افراد بودین که برا امتحانا اشکالای بچه ها رو حل کنین

بعد نمره خودتون از همونا کمتر بشه؟

++ یادش بخیر ترم پیش این اتفاق واسه من افتاد++

اصن یه وضی