اونقدر بدم میاد از اینایی که از سادگی و صداقت بچگیامون سوء استفاده می کردن و حرف می کشیدن ازمون!

الان که بزرگ شدم می فهمم چه مسائل فوق سری ای رو لو دادم....

پی نوشت:

صداقتی مثه صداقت بچگینیست ...