جاتون خالی چند روز پیش یعنی روز جمعه با خانواده رفته بودیم کنار رودخونه زاینده رود . چقدر هوای مرطوب و خوبی داشت من که دلم میخواست تا شب اونجا باشیم ولی نشد زودی برگشتیم خونه

چند تا عکس گرفتم گذاشتم ادامه مطلب حتما ببینیدشون.....