سلام

آخه این چه وضعشه؟؟؟!

هر روز پیش شماره ها رو عوض میکنن و خط های تلفن به هم می خورن...

اینترنتم که قربونش برم یه روز در میون سالمه، بیشتر موقع ها هم درست کار نمیده...

خدا وکیلی دیگه اینترنتو کاری باهاش نداشته باشین....

مسئولین خواهشاً رسیدگی کنند....

به امید روزهایی با اینترنت پر سرعت...