قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود


                                                                                                                                                     وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود


                                              کمتر دلم برای شما تنگ می شود


                                                                                                                                                        آقا ببخش که سرم گرم زندگیست«اللـهم عجل    لولیک  الفرج »