ازتون یه مشاوره میخوام....

من آزمون سراسری زبان رو شرکت کردم . فردا هم امتحان دارم


مشکلم اینه که خونواده اصرار پشت اصرار که بریم گردش...

حالا من موندم بیخیالش بشم یا برم آزمون ؟؟؟