کاش در این ماه رمضان لایق دیدار شوم

سحری با نظر لطف تو بیدار شوم

 کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان، تا که همسفره تو لحظه دیدار شوم....

« حلول ماه مبـارک رمضــان، ماه رحـمت و بـرکت و غفـران مـبارک باد »