ممکنه یه مدت طولانی نباشم، شاید 1 ماه شایدم بیشتر

تو این مدت شاید وقت نکنم آپ کنم یا حتی بهتون سر بزنم (جلو جلو ببخشید و عذر میخوام)

شاید وقت کنم نظراتو تأیید کنم

فقط برام دعا کنید ....