سلام ﺩﻭﺳتان ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ

داشتم تو نت سرچ می کردم نگاهم افتاد به چند تا عکس درباره امید داشتن. گفتم بذارمشون تا لذت ببرین

بفرمایید ادامه مطلب...
اینم طنز: