سلام

من یکی از دوستای مریمم

مریم به همتون سلام رسوند و معذرت خواهی کرد ازتون.یه مدت نمیتونه بیاد نت چون نت نداره و تابلو فرشش هم تموم نشده

به محض اینکه نتش درست بشه میاد و بهتون سر میزنه و از خجالتتون در میاد.نگرانش نباشید