یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک و گذرا. 

یلداتون مبــارکــ و زندگیـتـان پر از بهانه های شاد باد