همیشه زن های قصه ها، زیبا و مردها، ثروتمند و صاحب جاه و جلال بوده اند.

ما با قصه ها بزرگ می شیم. وقتی بچه ایم صد بار و شاید هم بیشتر کارتون سیندرلا را می بینیم و باور می کنیم عشق باید اون شکلی باشه.

اما دنیای واقعی بعضی وقتا ما رو سر دو راهی میذاره.

باید میون عشق و ثروت یکی رو انتخاب کنیم.

راستی شما باشید کدوم رو ترجیح می دهید؟