آخرای ساله

امسال سال اسب بود

خیلی ها تاختن

خیلی ها باختن

خیلی ها سوختن

خیلی ها ساختن

خیلی ها نفس کشیدن

خیلی ها از نفس افتادن

خیلی ها مریض بودن حالا خوب شدن

خیلی ها خوب بودن الان بیمارن

خیلی ها گریه می کردن الان میخندن

خیلی ها نبودن حالا هستن

خیلی ها بودن حالا نیستن

خیلی ها اومدن

خیلی ها رفتن

اونایی که اومدن شاید همیشه نمونن

اما اونایی که رفتن برا همیشه رفتن

زندگی خیلی سخته

اما گاهی به سختیش می ارزه

مهم نیست که دنیا خیلی نامرده

مهم اینه که ما مرد باشیم

بیاین قدر همو بدونیم

نذاریم از هم دور بمونبم

***خودم فرصتای خیلی خوبی رو از دست دادم. امیدوارم تو سال جدید سرنوشت خوبی برام رقم بخوره