اردیبهشت از آن ماه هایی است که در آن

کوه می چسبد...

دریا می چسبد...

با دوستان در خیابان ها بودن می چسبد...

در خانه بودن و ولو بودن می چسبد...

تمام رنگ ها برای پوشیدن خوبند...

هوا جان می دهد برای عاشقی کردن...

آنقدر این اردیبهشت برای همه چیز و همه کار دوست داشتنی ست که یک ماه برایش کم است...

و باید کم کمش شش ماه تمدید شود...

چه زیباست امروز...

اردیبهشت از راه رسید...

راستی جمعه تولدمه :)