دلم گرفته....نمیدونم از چی بنویسم

از کسایی بنویسم که باعث ناراحتیم شدن یا دل ساده خودم که نتونستم دلمو ترمیم کنم و به همه غصه ها تمومی بدم

میخاستم تو ادامه مطلب حرف دلمو بزنم

ولی انگار نمیشه،در اسرع وقت حرف دل یادمو میزارم