سلام

دیشب به این فکر میکردم چرا من اینقد بازدید دارم ولی یه نفر یه پیام برا من نمیزاره.

حس شبکه چهار بهم دست داد!  :)

دیشب تو همین حسا بودم که یه فکری به سرم زد.اگر یه روز خدا بگه یه چیز را حلال میکنم.یه جورایی اسلام دست و پاتونو باز میکرد ولی بازم محدودتون میکرد به چیزی که فاجعه نشه چیکار میکردید؟؟

من خودم کسی را که خیلی دوست دارم پیداش میکردم و ........

نظراتتون برام محترمه...منتظرتونم