دل ساده ی من

جایی برای دل شکسته من

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

عاشق دنیا باش...


بـاور کن
 دنیـا دو روز است
و ما هم رهگـذر هستیم
در این طلوع و غـروب مهربان باش
 و با تمام عشـق زنـدگی را احساس کن
 شـاید فـردا دنیـا باشـد ولی ما نبـاشیم …
موافقین ۲ مخالفین ۰

سیزده بدر:)

🌺بایدامروزحواسم باشد که اگر قاصدکی رادیدم

🌺آرزوهایم رابدهم تابرساند به خدا

🌺به خدایی که خودم میدانم 

🌺نه خدایی که برایم زغضب ساخته اند

🌺به خدایی که حواسش به دل نازک شب بو هم هست


***سیزدتون به در غمهاتون در به در :)

موافقین ۱ مخالفین ۰

سلام نام خداست...

سلام

میگن دل که بگیره یکیا داشته باشی باهاش حرف بزنی

آخه من همون یکیا دارم بازم دلم تنگه:(

موافقین ۱ مخالفین ۰